Skip to main menu (press "ENTER") Skip to page content (press "ENTER")

INVOLVI RUĦEK

"Did-darba mhux biżżejjed li nittamaw għal futur aħjar. Did-darba kull wieħed u waħda minna rridu nkunu responsabbli għal dak il-futur aħjar u nagħżluh. Għalhekk, did-darba qed nitolbuk tikkommetti ruħek li tivvota u tikkonvinċi lil ħaddieħor jagħmel l-istess."

Mur issa stess fis-sit diddarbasenivvota.eu, ikkommetti ruħek li tivvota u itlob lil familtek u lil ħbiebek jagħmlu bħalek.

Iva, did-darba se nivvota